Nye bekendtgørelser gældende fra efter 1.august 2015

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til redder
BEK nr 256 af 14/03/2016

Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen
BEK nr 336 af 26/03/2015

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen
BEK nr 363 af 27/03/2015

Bekendtgørelse om Lager- og terminaluddannelsen
BEK nr 385 af 09/04/2015

Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen
BEK nr 383 af 09/04/2015

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører
BEK nr 467 af 16/04/2015

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør
BEK nr 288 af 15/03/2016

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik
BEK nr 211 af 08/03/2016

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag