IT værktøj til dialog

Det andet tiltag, der skal igangsættes som et led i SPV-projektet, handler om at skabe bedre sammenhæng mellem skole- og virksomhedsforløb. Inden for stort set alle erhvervsuddannelser gælder det, at der eksisterer en stor kløft mellem skole og virksomhed – det kan for lærlingen opleves som to vidt forskellige verdener. For at skabe en bedre basis for mere dialog i den travle hverdag, der gør sig gældende både på skolerne og i virksomhederne, skal der udvikles et målgruppetilpasset dialogværktøj. Her skal det være muligt både for virksomheden og skolen at indtaste og indhente oplysninger, der bidrager til en øget dialog og bedre kobling mellem skole‐ og praktikforløb.

IT-værktøj til dialog

Informationerne i det nye dialogværktøj skal være let tilgængelige, tidssvarende og for de virksomheder, der ønsker det, skal det fungere som en erstatning for den uddannelsesjournal, der i dag eksisterer i papirformat og et godt supplement til elevplan.dk.

Lancering: september 2015

 

 

 

 

Succes på vejen

SPV

'Succes på vejen' handler om det gode lærlingeforløb og rummer flere forskellige tiltag.

Læs mere - klik her.

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag