Redder med speciale i autohjælp

Den faglærte redder med speciale i autohjælp kan varetage alle funktioner inden for autohjælp, bugsering og bjærgning.

Redderen kan udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde før, under og efter indsats. Redderen kan udføre grundlæggende brandslukning jf. gældende bestemmelser, føre redningskøretøj under udrykning og udføre befordring af bevægelseshæmmede, siddende og liggende patientbefordring i køretøjer over og under 3500 kg.

Den faglærte redder besidder personlige og almene kvalifikationer, således at han/hun på baggrund af en samfundsmæssig og menneskelig indsigt, kan handle fagligt sikkert, kvalitetsbevidst, etisk korrekt og disciplineret i situationer, hvor redningsindsats er nødvendig.
Redderen kan endvidere udføre varierende former for kundebetjening på et højt serviceorienteret niveau.

Varighed
Uddannelsen varer 2 år og 5 måneder i alt og består af skoleuddannelse og praktisk uddannelse i virksomheden. Læs mere om redderuddannelsen på uddannelsesguiden.dk

Du kan også få mere information om uddannelsen via TURs faktablad Faglært redder med speciale i autohjælp.

 

 

 

Kontakt i TUR

HC

For mere information om uddannelsen kontakt

Hans Kjeldgaard Christiansen
Tlf.: 35878706
E-mail: hc@tur.dk

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag