Kort uddannelse (afstigning)

Hvis man ønsker en kort grundlæggende transportuddannelse, kan det faktisk gøres
på et år. På samtlige transportuddannelser (redder undtaget) er der nemlig mulighed for afstigning efter et år.

Rent teknisk er der tale om, at man "stiger af" efter et år på den "almindelige" erhvervsuddannelses hovedforløb, når lærlingen har fået alle grundlæggende kvalifikationer og nødvendige kørekort og certifikater.

Der opnås kompetence inden for et af områderne:

Chauffør: Lastbilchauffør
Bus: Rutebilchauffør
Lager: Lagermedhjælper
Lufthavn: Transportarbejder i lufthavn

Man får ikke svendebrev på de korte erhvervsuddannelser, men hvis dette senere er målet, kan uddannelsen genoptages og udmunde i faglært status.

Ønsker en lærling at benytte afstigning, skal det aftales med arbejdsgiver når uddannelsesaftalen indgås.

Målgruppe: Personer og virksomheder, der ikke synes, at de kan overskue et helt erhvervsuddannelsesforløb.

Fordele: Med de korte uddannelser er det muligt at få en grundlæggende uddannelse, som giver kompetencer, der efterspørges i branchen. Muligheden står åben for på et senere tidspunkt at genoptage uddannelsen og afslutte med svendebrev.

For arbejdsgiveren er fordelen, at man hurtigt får en medarbejder med kompetencer, kørekort og certifikater.

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag