Erhvervsuddannelse for voksne uden erfaring fra transporterhvervet

Der findes en særlig ordning for voksne, der ikke har erfaring fra transporterhvervet, men som gerne vil gennemføre en erhvervsuddannelse inden for transport.

Hvis man opfylder nogle særlige adgangsbetingelser - og kender en virksomhed, der vil indgå en lærekontrakt inden for denne ordning, så kan man gennemføre hele erhvervsuddannelsens hovedforløb på 1½ år mod normalt 2½ år.

Det er læretiden i virksomheden, der er kortere - skoleuddannelsen er den samme som for unge lærlinge, og man vil normalt gå på hold med de unge lærlinge.

De særlige adgangsbetingelser er, at man:

  • har haft kørekort, kategori B til personbil i mindst 3 år; det betyder, at man skal være mindst 21 år
  • har gennemført et grundforløb i en erhvervsuddannelse eller
  • har gennemført en anden offentlig ungdomsuddannelse af mindst 1 år varighed, fx på gymnasiet, HHX eller HTX

Så skal man finde en virksomhed, der vil indgå en lærekontrakt på 1½ år.

Ordningen, som hos TUR kaldes den 2. vej, retter sig især mod personer, der har afprøvet eller gennemført andre uddannelser, har været i militæret og har erfaring med at være på en arbejdsplads, men som nu ønsker adgang til transporterhvervet.

Fordelen ved ordningen er, at man kommer i gang med sin egentlige uddannelse med det samme, at man hurtigt får de nødvendige kørekort og certifikater, og at man kan gennemføre uddannelsen frem til svendebrev på 1½ år.

For virksomheden er fordelen, at man kan tilbyde voksne med erfaring fra arbejdslivet en kort og koncentreret uddannelse, således at man på 1½ år har en fuldt faglært medarbejder i sin virksomhed.

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag