Ny mesterlære – den praktiske vej til en erhvervsuddannelse

Ny mesterlære starter med praktisk oplæring i virksomheden – modsat de ordinære aftaler, hvor uddannelsen indledes med et grundforløb på skolen. På ny mesterlære er der dermed hovedvægt på den praktiske del af uddannelsen.

Det kræver en uddannelsesaftale
Ny mesterlære kræver, at man har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Sammen med skolen laver virksomheden og eleven en uddannelsesplan for hele forløbet. Planen beskriver, hvad eleven skal lære både praktisk og teoretisk. Der vil ofte indgå perioder på skole, men det vil være korte forløb. Hovedvægten ligger helt klart på praktisk arbejde i virksomheden.

Det foregår i tæt samarbejde med skolen
Eleven vil få en fast kontaktlærer, der også bliver den gennemgående vejleder i kontakten til virksomheden.Den grundlæggende, praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som virksomheden og kontaktlæreren udformer i samarbejde. Løsningen af opgaven foregår typisk i virksomheden og tager afsæt i det, eleven har arbejdet med i perioden.

Ny mesterlæreaftaler afviger ikke i forhold til ordinære uddannelsesaftaler. F.eks. gælder det også for aftaler via ny mesterlære at: 

  • der er tre måneders gensidig prøvetid
  • eleven får overenskomstmæssig løn fra virksomheden
  • virksomheden modtager elevrefusion (AUB) efter sædvanlige regler
  • virksomheden er juridisk, økonomisk og uddannelsesmæssigt ansvarlig for elevens uddannelse i hele perioden.

 

 

 

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag