Voksenerhvervsuddannelserne - VEUD

Udviklingen inden for lager- og transportområdet stiller stadig større krav til virksomhederne om effektivitet og videreudvikling. Virksomhederne stiller derfor også større og større krav til medarbejderne og deres kvalifikationer.

Valget om at starte på en uddannelse kan derfor med god grund hænge sammen med ønsket om at sikre sit job, sikre din plads på arbejdsmarkedet. Og det er et faktum, at du står stærkere som faglært.

Voksenerhvervsuddannelsen (VEUD)
Voksenerhvervsuddannelsen retter sig mod alle ikke-faglærte medarbejdere, som ønsker at uddanne sig til faglært. Det handler ikke om, at du skal starte forfra med at uddanne dig til et helt nyt job. Uddannelsens primære formål er at viderekvalificere allerede ansatte, der ønsker at opnå faglig status.

Det er dog en betingelse, at du er fyldt 25 og har haft minimum et års relevant beskæftigelse inden for lager- og transporterhvervet. Den samlede uddannelse, som varer 2 år, bygger på princippet om vekseluddannelse, dvs. en uddannelse hvor du dels modtager undervisning, dels er i praktik i den virksomhed, du er ansat i.

Som medarbejder inden for lager- og transporterhvervet kan du opnå faglig status inden for:

  • Godschauffør, kranfører, renovationschauffør, tankbilchauffør, flyttechauffør
  • Buschauffør
  • Lager- og transportoperatør, lager- og procesoperatør samt lager- og logistikoperatør
  • Lufthavnsoperatør
  • Redder
  • Togklargører

På skole
Udover almindelig skoleundervisning arbejdes der med projektorienterede opgaver i emner som f.eks. International transportplanlægning eller Drift af en virksomhed. Formålet med denne type opgaver er at udvide dit kendskab og forståelse for hele den branche, du er en del af. Et andet vigtigt mål er at styrke dine samarbejdsevner.

Og i praktik
Den praktiske del af uddannelsen foregår i virksomheden. Du beholder dit normale arbejde under uddannelsen, men det er vigtigt, at arbejdet tilrettelægges således, at du har mulighed for at afprøve dine nye kvalifikationer og opnår rutine. Det er derfor en forudsætning, at der forinden udarbejdes en plan for, hvordan dit praktikophold bør tilrettelægges.

Uddannelsesaftale
For at blive optaget på uddannelsen er det en betingelse, at der indgåes en skriftlig uddannelsesaftale (lærekontrakt) med virksomheden. De tre første måneder er en gensidig prøvetid. Virksomheden skal endvidere være godkendt af TUR som uddannelsesvirksomhed.

Vilkår under uddannelsen
Undervisningen er gratis, og du får fri fra dit normale arbejde til at følge undervisningen på de lokale erhvervsskoler. Inden uddannelsesaftalen indgås, skal voksenlærlingens løn under uddannelsesforløbet fastsættes i en overenskomst eller aftale.

Klik her for at læse om VEUD www.veud.dk. Siden redegør for voksenerhvervsuddannelse (voksenlærling) muligheder mm.

 

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag