Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse inden for AMU

24. november 2011

TUR har netop indsendt en arbejdsmarkedspolitisk redegørelse for 2012 på AMU-området. Samtidig har TUR ansøgt Undervisningsministeriet om midler til udvikling og ajourføring af AMU-uddannelser og analyser inden for alle transporterhvervets uddannelser.

Hvert år indleverer TUR en arbejdsmarkedspolitisk redegørelse, også kaldet "AMU behovsredegørelse", som beskriver og analyserer transportbranchens uddannelsesbehov og redegør for forventningerne til det kommende års AMU-aktivitet. Med afsæt i denne behovsredegørelse ansøges der om midler til udvikling og ajourføring af AMU, herunder udvikling af nye arbejdsmarkedsuddannelser samt analyser, som vil kunne belyse centrale områder i transportbranchen, herunder specifikke uddannelsesbehov. I redegørelsen fastslås det, at;

"Transporterhvervets Uddannelse i et overordnet perspektiv kan konstatere, at der findes et entydigt arbejdsmarkedspolitisk behov for ikke blot en fastholdelse af medarbejdere, men også et behov for en direkte forstærket uddannelsesindsats.
For Transporterhvervets Uddannelser er den store udfordring at ud¬stikke mål og rammer for de fremtidige uddannelser, som skal bidrage til en kompetence- og kvalifikationsudvikling i transporterhvervet, og som kan medvirke til en fortsat rekruttering af nye medarbejdere til branchen, til fastholdelse og til vækst."

Ansøgningen indeholder en arbejdsmarkedspolitisk beskrivelse for hvert brancheområde samt en redegørelse for de tiltag, der søges midler til. Det drejer sig om følgende brancheområder:

  • Vejgodstransport
  • Lager og terminal
  • Personbefordring
  • Redder
  • Lufthavn
  • Togklargøring
  • Lokomotivfører
  • Erhvervsfiskere
  • Havn og terminal

TURs AMU behovsredegørelse for 2012 kan hentes her >klik her


- TUR


facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag