LUU har fået eget rum på TURs hjemmeside

24. november 2011

De lokale uddannelsesudvalg har fået deres eget rum på tur.dk, hvor medlemmerne kan finde relevant information til brug i udvalgsarbejdet.

Fra forsiden af TURs hjemmeside har de lokale uddannelsesudvalg fået deres egen indgang til et rum med information til og for LUU. Her kan man blandt andet læse om udvalgenes opgaver, finde forslag til forretningsordener, hente TURs EUD udviklingsredegørelse og AMU behovsredegørelse, samt finde information om, hvordan den formelle registrering af LUU-medlemmer foregår og hvordan udvalgene kan komme i kontakt med TUR.

LUU-rummet indeholder derudover en årsplan, som er et forslag til, hvordan udvalgene kan tilrettelægge deres opgaver, herunder hvilke emner, der hensigtsmæssigt kan tages op på hvilke tidspunkter af året. Endvidere kan udvalgene finde links til flere relevante informationer, samt læse og downloade "Håndbogen for LUU".


- TUR


facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag