Behovsredegørelse for AMU-aktivitet i 2013

31. maj 2012

TURs bestyrelse har indmeldt behovsredegørelse til Ministeriet for Børn og Undervisning og angivet udvalgets forventninger til uddannelsesaktiviteten i AMU-uddannelserne i 2013.

I 2011 var den rene AMU-aktivitet (uden 6-ugers selvvalgt uddannelse) på 1.639 årselever. I slutningen af 2011 oplevedes en fornyet stigning i uddannelsesaktiviteten og denne mindre stigning forventes at fortsætte i 2012. På denne baggrund har TUR anslået en aktivitet i 2013 på 1800 årselever.

Behovsredegørelsen indeholder også TURs forventninger til udviklingsaktiviteter i 2013.

Se behovsredegørelsen: >Klik her


- TUR

 facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag