Kort nyt fra brancheudvalget for lager- og terminal

28. februar 2012

BU-Lager og terminal drøftede følgende på det seneste møde i december 2011.

Markedsføring af 45647
Udvalget besluttede, at der skal foretages en særlig markedsføringsindsats af uddannelsesmålet 45647 "Udvikling og teknologi i transporterhvervene" idet udvalget mener, at uddannelsesmålet har stor relevans, men for få kender til dets eksistens.

Undersøgelse af lager FKB
Udvalget besluttede, at der skal foretages en undersøgelse af hvilke uddannelsesmål (fra de to lager-FKB) der udbydes - med henblik på at vurdere, om der er behov for dialog med skolerne for sikring af bredt udbud.

Undersøgelse af tilfredshed med varigheden af udvalgte uddannelsesmål
Udvalget har igangsat undersøgelse af tilfredshed med varigheden af udvalgte (4) uddannelsesmål. Undersøgelsen er foregået ved at interviewe en række virksomheder, der har haft medarbejdere på pågældende uddannelsesmål, ved interview af erfarne faglærere samt ved at spørge kursusdeltagerne via spørgsmål i VISKVALITET.

AMU udviklingsmidler
Udvalget har søgt om AMU udviklingsmidler til at få foretaget en undersøgelse af jobområdebeskrivelserne og kompetencebeskrivelserne i de to lager-FKB: Om beskrivelserne er dækkende og tidssvarende. Hvis midlerne bevilges forventes undersøgelsen igangsat medio 2012.
uddannelsesmålet 42810 Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil", således at de kommuner, som anvender traktorer til snerydning og glatførebekæmpelse på vejbaner, også tilgodeses.


- TURfacebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag