Kort nyt fra brancheudvalget for redderområdet

28. februar 2012

BU-Redder drøftede følgende på udvalgets seneste møde i december 2011:

Nedsættelse af arbejdsgruppe
Udvalget har nedsat en arbejdsgruppe, der skal vurdere AMU uddannelsesmålene i FKB 2720 Redning: Om der er behov for revisioner/nyudvikling samt vurdere indkomne forslag til nye uddannelsesmål.

AMU udviklingsmidler
Udvalget har fået bevilget AMU udviklingsmidler til analyse: "Brancheanalyse - en vurdering af branche- og uddannelsesstrukturer inden for beredskabsområdet, der relaterer sig til AMU programmet". Analysen forventes igangsat inden for kort tid.

Varigheden af uddannelserne
Udvalget har besluttet at bede om udvidelse af varigheden af uddannelserne (EUD) til Ambulanceassistent og Autohjælp på grund af ændringer af varigheden i "Grunduddannelse indsats - brand". Endvidere er udvalget ved at undersøge, om der skal søges om en yderligere udvidelse af varigheden uddannelsen til Ambulanceassistent, da der muligvis er behov for mere tid til praktikdelen. Udvalget har ligeledes varslet (over for Ministeriet for Børn og Undervisning) at der kommer ændringer i kompetencemålene forud for hovedforløbet.


- TUR


facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag