Kort nyt fra brancheudvalget for vejgodstransport

28. februar 2012

BU-Vejgodstransport drøftede følgende på det seneste møde i december 2011.

Svendeprøvevejledninger
Der er foretaget ændringer i svendeprøvevejledningen, som primært skyldes nye bekendtgørelsesreferencer. Den opdaterede udgave er lagt på TURs hjemmeside.

Praktikgodkendelse
Sekretariatet har udarbejdet 5 nye ansøgningsskemaer til virksomheder, der vil søge om godkendelse som praktiksted inden for vejgodsområdet. Hvert ansøgningsskema er knyttet til ét speciale inden for vejgodstransport, hvilket betyder, at de krav, som stilles til virksomhederne for at opnå godkendelse som praktikvirksomhed, er differentierede på følgende områder:

  • Godschauffør
  • Renovationschauffør
  • Tankbilchauffør
  • Flyttechauffør
  • Kranfører

Ansøgningsskemaer og vejledning ligger i øjeblikket på TURs hjemmeside, og vi forventer, ud fra den seneste melding, at vi meget snart kan se en elektronisk udgave på TURs hjemmeside.

Censorkonferencer
TUR har i november 2011 afholdt tre regionale konferencer for censorer og faglærere inden for vejgodstransport, lager og personbefordring. Der deltog i alt 50 censorer og 28 faglærere fordelt på de tre regionale konferencer, hvor hovedvægten var lagt på erfaringsudveksling i de respektive faggrupper.

Uddannelsesmål 42810 Glatførebekæmpelse
Udvalget besluttede, at sekretariatet skal arbejde med en revidering af indholdet i uddannelsesmålet 42810 Glatførebekæmpelse og snerydning med lastbil", således at de kommuner, som anvender traktorer til snerydning og glatførebekæmpelse på vejbaner, også tilgodeses.


- TUR


facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag