Kort nyt fra TURs bestyrelse

28. februar 2012

TURs bestyrelse drøftede følgende på det sidste og 4. møde i 2011:


Transportpris
Bestyrelsen besluttede, at TUR vil tilstræbe at etablere en transportpris på kr. 10.000 årligt til uddeling blandt samme målgruppe og med samme formål, som kendt under den tidligere Mogens Findalen Fonden, der nu er nedlagt. Baggrunden er, at de hidtidige prisuddelinger har vist, at de værdsættes højt af modtagere og det tilhørende transportuddannelsesmiljø. En transportpris kan derfor forventes at medvirke positivt til profileringen af hele vores uddannelsesområde.

Forretningsordener
Bestyrelsen har foretaget en revision af forretningsordner til brancheudvalgene.

AMU udviklingsmidler
TUR har ansøgt om udviklingsmidler for 4,4 millioner kr. i 2012 under AMU uddannelsesprogrammet.

Kuglegravning af AMU
TURs bestyrelse har drøftet Kulegravningsrapporten af AMU. I den sammenhæng har TURs sekretariat udarbejdet et resumé af denne rapport, som kan hentes her: > Klik her

Ny FKB
TURs bestyrelse har indstillet en ny FKB; "Transportoptimering" til sagsbehandling i MBU.

Frafald på EUD
TURs bestyrelse har drøftet problemstillinger omkring frafald på EUD med særligt fokus på de unge lærlinge. Det er besluttet at iværksætte en undersøgelse af årsagerne til frafald.


- TUR
facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag