Nyt fra brancheudvalget for lager- og terminalområdet

31. maj 2012

BU-Lager og terminal drøftede følgende på det seneste møde:

Skolepraktik

Brancheudvalget for lager og terminal har gennem et stykke tid haft fokus på skolepraktikken (SKP) inden for TURs uddannelser. I TURs indgang er der kun skolepraktik i uddannelsen til lageroperatør med speciale i lager og transport. I takt med at antallet af ledige praktikpladser faldt i forbindelse med konjunkturnedgangen fra 2008 - primært inden for vejgodstransportområdet - har der været en stor stigning i antallet af SKP-elever.

Stigningen er imidlertid stagnerende med en svag faldende tendens og langt de fleste SKP-elever færdiggør da også deres uddannelse med en ordinær uddannelsesaftale i en praktikvirksomhed. Udvalget har valgt at følge udviklingen i SKP nøje, da det er vigtigt at fastholde et højt fagligt niveau selvom om antallet af SKP-elever stiger.

Revision af censorvejledninger
TUR er - efter ønske fra Arbejdstilsynet - i gang med at revidere censorvejledningerne inden for gaffeltruckcertifikatprøverne A og B. Arbejdet er i skrivende stund ikke afsluttet, men foreløbig kan det nævnes, at de primære ændringer vil være i forhold til censorordningen. I dag er der krav om et censorat bestående af en såkaldt skoleudpeget censor - som typisk er en erfaren person fra erhvervslivet i lokalområdet - og en censor godkendt af Arbejdstilsynet (At-censor), som typisk er faglæreren på erhvervsskolen, hvor uddannelsen foregår. Fremover vil prøven mere ligne andre prøver og eksamener inden for andre uddannelser; med en eksaminator (faglæreren) og en censor godkendt af Arbejdstilsynet.

Den nye censorvejledning vil træde i kraft pr. 1. januar 2013 og bliver præsenteret på TURs konference for faglærere inden for gaffeltruckuddannelserne, som finder sted den 16. og 17. august på Hotel Faaborg Fjord.

Certifkatuddannelsen "45085 Gaffeltruck B for erfarne førere"
Certifkatuddannelsen "45085 Gaffeltruck B for erfarne førere" med en varighed på 5 dage har hidtil været forbeholdt personer med gaffelstablercertifikat A og personer der har deltaget på det "almindelige" gaffeltruckcertifikatkursus B på 7 dage, men som ikke har bestået prøven (og hvor underviseren i samråd med deltageren har vurderet, at der var behov for supplerende undervisning) samt for deltagere med særlig dispensation fra Arbejdstilsynet.

Dette er nu ændret således at også deltagere, der har enten kranførercertifikat i en af kategorierne A, B, D, E eller teleskoplæssercertifikat A eller B, kan deltage på denne uddannelse.- TURfacebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag