Nyt fra brancheudvalget for personbefordring

31. maj 2012

BU-Personbefordring drøftede følgende på årets første møder:

Analyse af barrierer, der reducerer mulighederne for etnisk fremmede i at fungere i personbefordringsbrancherne

Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) har bevilget midler til en analyse, hvor TUR vil forsøge at afdække, "hvilke barrierer, der reducerer mulighederne for etnisk fremmede i at fungere i personbefordringsbrancherne, med henblik på efterfølgende at fjerne eller reducere de barrierer analysen peger på, således at etnisk fremmede får mulighed for at blive mere velintegrerede i den danske personbefordringsbranche".

Analysen vil indbefatte kontakt til skoler, virksomheder og organisationer, og TUR arbejder målrettet sammen med Niels Warring og Sissel Kondrup, som begge er ansat på RUC, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på at få udarbejdet en meget vedkommende analyse. Henvendelser omkring denne analyse kan rettes til Preben Mandrup på prm@tur.dk.


Svigtende interesse for EUD Personbefordring
Der har særligt i Region midt og i Sønderjylland været en svigtende interesse for uddannelse af Personbefordringschauffører fra virksomhedernes side. Brancheudvalget har indgående drøftet problemet, og har valgt at fokusere på to problemkomplekser med relation til denne udvikling.

Landsdækkende meritvurdering
Det ser ikke ud som om der eksisterer en landsdækkende merit, hvilket giver sig udtryk i at samme chauffør meriteres helt forskelligt afhængig af hvem (person/skole), der har foretaget vurderingen. På denne baggrund har TUR besluttet at iværksætte en række initiativer, som skal hjælpe med at skabe et fælles vurderingsværktøj, herunder afholdelse af meritvejskonference i november mv.

Bedre kvalitet i de afsluttende trin 1 prøver og svendeprøverne
De afsluttende trin 1 og svendeprøverne består alle af tre delemner, som er skriftlig prøve, praktisk prøve og mundtlig prøve. BU-Personbefordring har besluttet, at alle de fag, der indgår i personbefordringsuddannelsen, skal testes i den afsluttende prøve, hvilket betyder, at også fagene fra grundforløbet indgår som grundlag for svendeprøven.

Herudover vil udvalget arbejde for, at også fagene fremmedsprog, IT og samfundsfag får en prioritet på lige fod med de mere strengt fortolkede faglige mål.

Samfundsfag vil få en solid plads i den skriftlige prøve, men kan naturligvis også indgå i den mundtlige del af svendeprøven, hvor chaufføren fremlægger sin studietursrapport.

Fremmedsprog egner sig bedst til den praktiske del af de afsluttende prøver, hvor spørgsmålene bør indeholde mulighed for bl.a. at billettere og vejlede på det fremmedsprog, der har indgået i uddannelsen.- TURfacebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag