Nyt fra brancheudvalget for vejgodstransport

31. maj 2012

BU-Vejgodstransport drøftede følgende på det seneste møde 21. maj 2012:

Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen

Sekretariatet er i øjeblikket i dialog med Børne- og undervisningsministeriet (MBU) omkring det nuværende antal valgfri specialefag, som MBU mener, bør skæres ned. Sekretariatet har i den forbindelse fremført, at der er behov for det nuværende antal valgfri specialefag bl.a. pga. transportvirksomhedernes specialiseringsgrad, og er i øvrigt ved at undersøge, om der skulle være fag der slet ikke bruges.

Meritafklaring på EUD
Hvordan kan det afdækkes, om der er uhensigtsmæssige forskelle i den måde meritafklaring sker på? Hvordan kan det sikres, at der er kvalitet i afklaring til meritvejen? Formandskabet for TUR's bestyrelse har i forhold til dette spørgsmål besluttet, at der skal afholdes en 12-12 konference for skolernes chefer samt én person fra hver skole, der arbejder med meritafklaring. Det er hensigten, at der på denne konference også vil blive orienteret om overenskomster.

Status på EVG (Elektronisk virksomhedsgodkendelse)
Inden for nær fremtid vil det være muligt at ansøge om virksomhedsgodkendelse elektronisk via EVG på TURs hjemmeside på vejgodsområdet. Selve indholdet vil komme til at ligne de nuværende ansøgnings-skemaer. TUR har en forventning om, at EVG kan være i drift omkring 1. juli 2012

Chauffør- og Krankonference
Den 14. - 15. maj blev der afholdt Chaufførkonference i Fåborg, hvor der deltog her 70 faglærer. I forlængelse heraf blev den årlige krankonference afholdt (den 15. - 16. maj) med deltagelse af 46 kranfaglærere.

På chaufførkonferencen var der mange interessante emner på programmet, herunder:

  • Søvnapnø, et problem i trafikken, Elinor Wolff Dansk Søvnapnø Forening
  • Lean i vejgodstransporten, Kørselschef Torben Christensen Post Danmark
  • Nyt fra Trafikstyrelsen, herunder erfaringer ved tilsyn af skolerne og tilsyn af prøverne, ved Johnny Bengtson Trafikstyrelsen
  • Flådestyring, muligheder og konsekvenser, Anders Lukowski fra Arriva
  • Forsikringsskader og hvordan kan de undgås, Henning Jollmann Havarichef, If Insurance


Krankonferencen indeholdt basale faglige nyheder, som er nødvendige for alle undervisere på dette komplekse og vanskelige område og som giver en vigtig fagig ballast til alle engagerede faglærere på kranområdet.


- TUR 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag