Seneste nyt fra brancheudvalget for lager og terminal

20. december 2012

De lokale uddannelsesudvalg inviteres til at deltage i en vurdering af udbud og gennemførsel af AMU- uddannelser inden for lager og terminalområdet.

Vurdering af udbud og gennemførelse af AMU-uddannelser
TURs brancheudvalg for lager og terminal har besluttet at rette henvendelse til lokale uddannelsesudvalg på de skoler, der er godkendt til udbud af de to fælles kompetencebeskrivelser (FKB) inden for lager og terminal, FKB 2715 Grundkompetence lager og terminal og FKB 2716 Lager og logistik, med henblik på at bede udvalgene om at vurdere:

1) Er skolens udbud - og gennemførelse - af de uddannelsesmål, der er tilknyttet den/de FKB som skolen er godkendt til (nævnt oven for), dækkende og tilstrækkeligt i forhold til den reelle lokale efterspørgsel?

2) Hvad er udvalgets/skolens vurdering af de uddannelsesmål, der er tilknyttet de to FKB nævnt oven for: Er uddannelserne relevante og tidssvarende, herunder eventuelle forslag til nye uddannelser der skønnes behov for.

Til brug for de kommende drøftelser i de lokale uddannelsesudvalg om ovennævnte sender TUR aktivitetstal for 2011 og 2012 (1. og 2. kvt.) opgjort for hver FKB og fordelt på skoler. Aktivitetstallene kan også hentes her: FKB 2715 og FKB 2716.

TUR vil inden for kort tid sende anmodningen og aktivitetstallene direkte til de godkendte skoler, og ser frem til at høre fra de lokale uddannelsesudvalg.

Kvalitetssikring af svendeprøvespørgsmålene i lageruddannelsen
TUR har i forbindelse med den løbende kvalitetssikring af erhvervsuddannelsen inden for lager ønsket igen at få set på de spørgsmål, der anvendes til den teoretiske del af svendeprøven. Derfor blev alle godkendte skoler inviteret til at sende repræsentanter til en mødedag, d. 7. september 2012, hvor alle svendeprøvespørgsmålene blev gennemgået.

Der deltog 12 faglærere og alle spørgsmålene er nu gennemgået og redigeret således at de er i orden. Næste skridt bliver at gennemgå spørgsmålene sammen med en læsevejleder for at gøre spørgsmålene så læsevenlige som muligt - dette forventes gennemført i det tidlige forår 2013.


- TUR


 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag