Seneste nyt fra brancheudvalget for vejgodstransport

20. december 2012

BU-Vejgodstransport drøftede bl.a. følgende på det seneste møde den 27. november 2012:

BU-Vejgodstransport har fået nyt medlem

Regionschef Kim Hvolbøl - BMS A/S - Rødovre, er udpeget af DI som nyt medlem af brancheudvalget den 6. november 2012. 

Kran B på EUD
Udvalget fastholder tidligere udmelding om, at skolerne bør samarbejde for at sikre, at elever kan gennemføre de specialer de ønsker, og her tænkes der ikke mindst på kranførerspecialet. Udvalget vil fortsat være opmærksom på skolernes håndtering af elever, der ønsker specialer, som skolerne ikke normalt afholder.

Flere praktikpladser
Udvalget mener, at der er behov for en øget indsats over for virksomheder, der er godkendt til lærlinge, men som endnu ikke er kommet i gang med egentlige lærlingeforløb. Udvalget mener, at skolerne har en forpligtelse til at øge fokus på denne gruppe af virksomheder i deres opsøgende arbejde.

Justeringer i den ny uddannelsesbekendtgørelse, som forventes at træde i kraft 1/7 2013
Udvalget har besluttet, at der skal ændres i den nye bekendtgørelse, således at både slamsugere og gylletransporter er nævnt i kompetencemålet for uddannelsens trin 2 til specialet tankbilschauffør.

AMU-statistik
Sekretariatet har udarbejdet statistik på AMU-aktiviteten på Vejgodstransportområdet. Statistikken viser aktivitet på antal deltagere på samtlige 10 FKB på Vejgodstransportområdet for 2009, 2010 og 2011 samt til og med 2. kvartal 2012.





Lastsikring på Grundlæggende kvalifikationsuddannelse i AMU og EUD
Trafikstyrelsen har udstedt ny vejledning til praktisk prøve i lastsikring, gældende fra 1/1 2013. EN 12195 - 1:2010 standard er implementeret i denne nye Vejledning for lastsikring og surring og har herefter sammenhæng med prøver i kvalifikationsuddannelse og svendeprøve. Findes på www.tur.dk. Prøver i Multitest, der bestilles efter d. 1. december 2012, er omfattet af de nye retningslinjer.

Næste møde for BU-Vejgodstransport
Næste møde for BU-Vejgodstransport afholdes den 26. februar 2013. Hvis der er emner, man i LUU ønsker optaget på dagordenen, så hører vi gerne herom. Dette skal sendes til uddannelseskonsulent Ellen Ellehammer på ee@tur.dk senest den 31. januar 2013.


- TUR





facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag