Seneste nyt fra TURs bestyrelse

20. december 2012

Følgende er nyt fra TURs bestyrelse, som afholdte årets fjerde og sidste møde den 4. december 2012.

Ny formand for TUR pr. 1.januar
Pr. 1. januar 2013 tiltræder Jan Aage Hansen, forhandlingssekretær i 3F, som ny formand for TUR. Niels Henning Holm Jørgensen, chefkonsulent i DI, tiltræder som næstformand for TUR.

TURs uddannelsespris
TUR indkalder kandidater til TURs nyindstiftede uddannelsespris.
TURs uddannelsespris er oprettet for at hædre enkeltpersoner eller institutioner, der har ydet en særlig indsats for udvikling af faglige uddannelser. TUR uddeler hvert år et hæderslegat i form af et pengebeløb til en person, organisation eller institution, der har:

- Ydet en særlig indsats for udviklingen af de faglige uddannelser med særlig vægt på uddannelse af personer og grupper, der normalt er kortuddannede, og som ikke har særlige traditioner for kompetenceudvikling via uddannelse. Den særlige indsats kan tillige være rettet mod at højne status for faglig uddannelse.

I år uddeles prisen den 28. februar på TURs strategikonference i København. Alle medlemmer af LUU er velkomne til at bringe kandidater i forslag. Forslag sendes til hc@tur.dk og skal være TUR i hænde inden den 3. februar 2013.

Strategikonference
TUR afholder strategikonference den 28. februar 2013. På konferencen vil blandt andet Michael Svane (DI), Jan Villadsen (3F) tale om transportbranchens aktuelle udfordringer. Endvidere vil Kontorchef Birgit Gotenborg fra Ministeriet for børn og undervisning holde oplæg om kommende udfordring i forhold til de erhvervsrettede uddannelser.
Strategikonferencen vil endvidere behandle et strateginotat som er målrettet årets kommende uddannelsespolitiske opgaver.

Fokuspunkter i foråret 2013
TURs bestyrelse iværksætter en drøftelse i hele TUR i løbet af foråret omkring flg. fokuspunkter:
1) AMU - uddannelsesstrukturer/uddannelsespakker
2) AMU - leveringssikkerhed/garantikurser
3) EUD - praktikuddannelsens mål, indhold og struktur
4) EUD - uddannelsesniveau og indhold

AMU udviklingsmidler
TUR har ansøgt om udviklingsmidler for 5,3 millioner kr. i 2013 under AMU uddannelsesprogrammet.

AMU KURS
TUR har tilsluttet sig uddannelsesportalen AMU kurs. Dette betyder at alle TURs kurser, uddannelsesstrukturer og kommende uddannelsespakker vil være tilgængelige på denne portal.
Portalen og dens nærmere indhold og funktioner kan iagttages på www.amukurs.dk.

Frafald på erhvervsuddannelserne
TUR har afsluttet en undersøgelse om årsager til frafald på transportområdets uddannelser. Resultatet af undersøgelsen, der har omfattet både virksomheder og lærlinge, vil blive tilgængelig på TURs hjemmeside inden for kort tid.


- TUR 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag