Status fra TURs bestyrelse

27. september 2012

I øjeblikket er følgende emner til drøftelse og behandling i TURs bestyrelse:

AMU kurs
AMU kurs er en ny hjemmeside, www.amukurs.dk, som giver brugerne af transportuddannelserne (og i øvrigt det samlede AMU-program inden for andre brancheområder) let adgang til oplysninger om udbud, indhold af relevante efteruddannelsesmuligheder i det offentligt finansierede uddannelsessystem.
TURs bestyrelse har besluttet at transportområdets uddannelser skal forsøges indlagt i dette system, herunder med opbygning af uddannelsesstrukturer og uddannelsespakker målrettet specifikke behov i branchen.

Generelle problemstillinger i AMU
TURs bestyrelse følger tæt udviklingen i forhold til nye opstramninger i reglerne for udlicitering.Dette gælder også rammer for udbud som tillige er henvist til yderligere behandling I brancheudvalgene. Læs mere om de nye regler for udlicitering på MBUs hjemmeside.

Generelle problemstillinger i EUD
TURs bestyrelse har netop godkendt udviklingsredegørelsen for 2013 (læs mere om udviklingsredegørelsen). Endvidere er der fokus på opstramninger i forhold til meritvejsordningen samt almene justeringer i vores bekendtgørelser og uddannelsesordninger.

Bestyrelsen er yderst opmærksom på det kommende udspil fra regeringen jf. Kommissorium for ministerudvalget for ungdomsuddannelser, som måske vil komme til at indeholde væsentlige ændringer i forhold til erhvervsuddannelserne i fremtiden. Læs mere her.

TURs bestyrelse arbejder endvidere med årsager til frafald blandt ungdomseleverne på hovedforløbet, primært inden for EUD vejgodstransport og EUD Lager og Terminal.


- TURfacebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag