Velbesøgt skolekonference om LUU

31. maj 2012

I forlængelse af de konferencer, som TUR har afholdt for de lokale uddannelsesudvalg, har TUR afholdt en lignende konference for skolerne med fokus på arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg.

Den 16. april afholdt TUR konference for skolerne om arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg. Næsten samtlige skoler var repræsenteret med uddannelseschefer og andre skolefolk. LUU-konferencerne for de lokale uddannelsesudvalg og for skolerne er blevet afholdt som et led i en kampagne, som TUR iværksatte i 2011 med henblik på at styrke arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg.

På konferencen var der fokus på erfaringsudveksling og drøftelse af god praksis i de lokale uddannelsesudvalg og samarbejdet mellem skolerne og udvalgene. 

En lang række skoler kunne fortælle om spændende initiativer i forhold til inddragelse af jobcentrene i udvalgsarbejdet, etablering af temadage og midler til understøttelse af det lokale erhvervslivs uddannelsesmæssige interesser.

Som et centralt punkt på konferencen blev der gennemgået et årshjul, som udvalgene kan bruge som en vejledende plan fpr de forsekllige arbejdsopgaver, der ligger i de lokale uddannelsesudvalg, således at alle terminer for sagsbehandling og dermed indflydelse overholdes. Ligeledes blev procedurer for registrering af medlemmer i LUU gennemgået.

Dias fra konferencen kan downloades >Klik her

Læs mere om de lokale uddannelsesudvalg >Klik her


- TUR


facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag