EUD Udviklingsredegørelse

9. september 2013

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) indsender en gang årligt en såkaldt EUD udviklingsredegørelse til Undervisningsministeriet. Redegørelsen dækker det forventede behov for nyudvikling og revision i 2014 for erhvervsuddannelserne.

Udviklingsredegørelsen indeholder en vurdering af aktuelle branchemæssige og faglige udfordringer for transportbranchen i relation til den kommende indsats på erhvervsuddannelsesområdet i 2014 inden for transportområdet.

På TURs side for lokale uddannelsesudvalg på tur.dk, findes udviklingsredegørelserne fra tidligere år, herunder den redegørelse som blev indsendt i 2013.

Som bekendt har regeringen tilkendegivet, at vi om meget kort tid vil stå overfor en reform af vores erhvervsuddannelser. Og mange forhold vil givetvis komme i spil, herunder selve strukturen og indholdet i erhvervsuddannelserne, med den hensigt at sikre at vores erhvervsuddannelser fremover kan fremstå som en attraktiv uddannelsesmulighed for mange unge.

Vi er i TUR ikke i tvivl om, at dette tema bliver drøftet i de lokale uddannelsesudvalg. Og TUR skal derfor opfordre udvalgene til at fremsende eventuelle synspunkter i forhold til fremtidens erhvervsuddannelser på transportområdet. Dette i såvel et overordnet som et specifikt perspektiv.

De konkrete uddannelsesområder, hvortil der skal varsles særlige uddannelsesønsker og behov er:

  • Vejgodstransport
  • Personbefordring
  • Lager- og terminal
  • Redder
  • Havn- og terminal
  • Lufthavn
  • Togklargøring

Synspunkter fra de lokale uddannelsesudvalg vil blive inddraget i det endelige arbejde i TUR med færdiggørelsen af udviklingsredegørelsen for 2014.
Indlæg kan sendes til: tur@tur.dk.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag