Nye censorvejledninger inden for kran- og gaffeltruckområdet

27. marts 2013

TUR har på Arbejdstilsynets foranledning udarbejdet nye censorvejledninger for certifikatprøverne inden for gaffeltruck- og kranområdet. De nye censorvejledninger er trådt i kraft den 1. januar 2013.

TUR har - ligeledes på Arbejdstilsynets foranledning - været nødsaget til at foretage nogle korrektioner i forhold til tidligere udmeldinger, blandt andet det, der blev meldt ud på konverteringsmøderne, som blev afholdt i november/december 2012.

Ud over nogle sproglige præciseringer vedrørende eksaminator og censor, indebærer ændringen, at de tungeste krav vedrørende godkendelse af nye, og opretholdelse af godkendelse, er tilbage hos eksaminatorerne (lærerne) - hvad angår eventuelle prøver og deltagelse i konferencer mv.

Censorerne (som tidligere blev benævnt "skoleudpegede censorer") kan nu (som tidligere) godkendes alene på erhvervserfaring inden for pågældende område, og kan opretholde godkendelsen ved at holde sig ajour med udviklingen inden for området. For eksempel ved at deltage på de konferencer og lignende, som TUR og Arbejdstilsynet eller skolen måtte tilrettelægge.

De detaljerede krav til godkendelse og opretholdelse af godkendelser fremgår af censorvejledningerne, der kan findes på TURs hjemmeside. Ansøgningsskemaer for godkendelse af eksaminatorer og censorer, rekvireres hos TUR.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag