Dialogmøde med fokus på uddannelsespakker

19. december 2014

Aarhus Tech lagde hus til, da TUR afholdte dialogmøde med uddannelsesledere fra landets AMU skoler.

Lastbil på vej

På et velbesøgt AMU dialogmøde den 30. oktober, der blev afholdt hos Aarhus Tech, var drøftelser vedrørende kommende jobrettede 6 ugers uddannelsespakker for ledige i centrum. Desuden blev spørgsmål vedørende støtte fra kompetenceudviklingsfonden (HTKS) til ikke-erhvervsuddannede og tilhørende kompetenceafklaringer, behandlet.

Uddannelsespakker (6-ugers jobrettede uddannelsespakker)
Med reformen af beskæftigelsesindsatsen fra juni 2014 har regeringen ønsket at iværksætte målrettet uddannelse til de dagpengemodtager, som har det største behov. Derfor skal efterudddannelseudvalgene inden den 20. november indstille relevante og jobfokuserede uddannelsespakker til en landsdækkende positivliste. Der bliver tale om 6-ugers sammenhængende kursusforløb bestående af eksisterende AMU-kurser.

Støtte fra kompetenceudviklingsfonden
Som noget nyt bliver der fra den 1. januar 2015 krav om, at virksomheden sammen med medarbejderen skal udarbejde en uddannelsesplan, når der er tale om ikke-erhvervsuddannede medarbejdere, og at denne plan skal være baseret på en kompetencevurdering. Dette kaldes også en meritafklaring. Kompetencevurderingen skal ske på en transportskole, og denne vurdering skal vise, hvad medarbejderen mangler for at blive faglært inden for en af transportområdets erhvervsuddannelser.

På dialogmødet udspandt der sig en længere diskussion om form og indhold i relation de forestående kompetenceafklaringer. TUR bragte skolernes synspunkter med hjem til en nærmere vurdering.

Nyt fra TUR
Herudover blev faglæreruddannelsesprogrammet for 2015 omtalt. Der blev her lagt vægt på de ny tiltag i programmet som fokuserer på pædagogiske og didaktiske problemstillinger.

Endvidere udvikling af AMU-programmet i 2015 som bygger på flg. 4 temaer:

  • Forbedringer af beskrivelsessystemet
  • Afprøvning (test) i AMU
  • Udvikling af strukturer og uddannelsespakker
  • Fjernundervisning i AMU

Skolerne blev herudover erindret om, at der afholdes møde om planlægning af garantikurser i 2015 den 12. november på AMU-fyn. 

Præsentationer fra mødet

Præsentation ved Hans Christiansen

Præsentation ved Jørgen Gregersen, vejgodsområdet

Præsentation ved Leif Michael Larsen, lagerområdet

AMU dialogmøder i 2015

Den 18. februar 2015 i Hillerød
Den 10. juni 2015 hos EUC Syd
Den 21. oktober 2015 hos TUR i Buen

-TUR

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag