EUD reform

31. marts 2014

Den 24. februar blev der indgået aftale om en reform af erhvervsuddannelsene. Der indføres blandt andet adgangskrav, flere undervisningstimer og de nuværende 12 fællesindgange erstattes af 4 nye erhvervsfaglige hovedområder.

Aftalen om en reform af erhvervsuddannelserne indebærer i hovedtræk følgende:

  • Der indføres adgangskrav, så elever skal have mindst 02 i hhv. dansk og matematik
  • 12 fællesindgange nedlægges, og der etableres fire hovedområder
  • Grundforløbet består af to dele på i alt 40 uger for unge, der kommer fra 9. eller 10. klasse i op til et år efter afsluttet skolegang. Andre elever begynder direkte på grundforløbets 2. del og får dermed et grundforløb på 20 uger
  • Grundforløbsundervisningen foregår i holdfællesskaber (klasser) for at sikre et bedre ungdoms-uddannelsesmiljø
  • Mere undervisning gennem et timeløft (25 klokketimer fra 2015 og 26 klokketimer fra 2016), tydeligere sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikuddannelse, mere differentieret undervisning, kompetenceløft af lærere samt ledelses- og institutionsudvikling
  • EUX indføres på alle relevante uddannelser, og der bliver flere højniveaufag
  • Ny erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
  • Fokusering af vejledningsindsatsen

Aftalen er indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Reformen træder i kraft i august 2015.

Læs aftalen og faktaark om reformen på uvm.dk - klik her.

-TUR

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag