Formandskabet for det nye Råd for Ungdomsuddannelser er udpeget

30. september 2014

Undervisningsministeren udpeget et formandskab på syv personer, som skal lede Rådet for Ungdomsuddannelser. De syv personer skal rådgive om udfordringer og problemstillinger på landets ungdomsuddannelser.

Formanden for rådet bliver Katherine Richardson, som er professor og leder af Sustainability Science Centre hos Københavns Universitet. Katherine Richardson har omfattende erfaring med råds- og nævnsarbejde. På undervisningsområdet har hun varetaget formandsposten for følgegruppen for Gymnasiereformen og Karakterkommissionen. Desuden har Kathrine Richardson været formand for Favrskov Gymnasiums og VUC Århus’ bestyrelser, og hun sidder pt. i Frederiksborg Gymnasium og HF’s bestyrelse.

Ud over Katherine Richardson vil rådets øvrige formandskab bestå af:

Noemi Katznelson, Center og forskningsleder, Center for Ungdomsforskning, AAU
Michael Rosholm, Professor i økonomi og leder af TrygFondens Børneforskningscenter, AU
Kirsten Holmgaard, Direktør, Mercantec
Dorte Fristrup, Rektor, Århus Statsgymnasium
Sune Agger, Rektor, Erhvervsgymnasiet på Learnmark Horsens
Trine Ladekarl Nellemann, Rektor, CPH West

Om Rådet for Ungdomsuddannelser
Rådet for Ungdomsuddannelser er et uafhængigt råd, hvis opgaver og sammensætning er fastsat i lov om Rådet for Ungdomsuddannelser (lov 630 af 16. juni 2014).Rådet etableres som følge af 'Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser'. Ud over formandskabet består rådet af 17 øvrige medlemmer indstillet fra en række organisationer m.fl., som har en særlig interesse for ungdomsuddannelserne.

-TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag