Forskningsprojekt skal følge reform af erhvervsuddannelserne

19. december 2014

Undervisningsministeriet har igangsat et omfattende forskningsprojekt, der skal følge implementeringen og virkningerne af den kommende reform af erhvervsuddannelserne.

Undervisning2

Målet med erhvervsuddannelsesreformen er at få flere unge til at vælge og fuldføre en erhvervsuddannelse. Samtidig skal erhvervsuddannelserne i højere grad udfordre alle elever, ligesom tilliden og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes. For at følge om målene bliver indfriet, har Undervisningsministeriet igangsat et forskningsprojekt, der skal følge virkningerne af erhvervsuddannelsesreformen.

Når erhvervsuddannelsesreformen træder i kraft i 2015, sætter KORA, EVA og Danmarks Statistik gang i den del af forskningsprojektet, der skal undersøge, hvordan reformens implementering er forløbet, og hvilken effekt reformen har. Ved at sammenligne med resultaterne i baselineundersøgelsen er formålet at kunne opnå sikker viden om resultaterne af den kommende reform.

Læs mere hos UVM - klik her.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag