Julehilsen fra TUR

19. december 2014

TUR ønsker glædelig jul og sætter spot på et par af de arbejdsområder, der har fyldt meget i 2014 og som også er fortsat på programmet i det nye år.

JUl

EUD reform
Den igangværende reform af erhvervsuddannelserne stiller transportbranchen overfor nye udfordringer, men den vil med sikkerhed også afstedkomme mange nye muligheder fremover. Det bliver således særdeles spændende at se hvordan de nye overgangskrav vil udmønte sig i praksis, og i høj grad ligeledes hvordan erhvervsuddannelser for voksne (EUV) vil tage form i løbet af 2015. Sidstnævnte område har jo branchens særlige bevågenhed på grund af den mangeårige succes på meritvejsområdet.

AMU-kurser
I 2014 har TUR haft meget fokus på AMU-kursusområdet. Serviceeftersynet af AMU har betydet nedlæggelse af uddannelser og revision af andre.  I den forbindelse er det værd at bemærke, at arbejdet med garantikurser og uddannelsesstrukturer også har haft en særlig betydning. Især bør nævnes den store opbakning fra skolerne, som TUR har mødt i forhold til fordeling og udbud af garantikurser. Skolerne har virkelig taget medansvar for, at de 38 nichekurser som TUR har peget på, overlever – det er vi meget stolte af, og vi ser frem til at fortsætte den nære dialog, og det gode samarbejde i 2015. På AMU området sker der tillige en sammenlægning af de to FKB`ere: FKB 2224 og FKB 2728, når ministeriet har godkendt dette.

TUR Forlag
Som bekendt arbejder TUR Forlag hele tiden med at udvikle undervisningsmaterialer af høj kvalitet. Derfor er der særlig fokus på digitale læringsværktøjer, e-bøger, elektroniske undervisningsmidler, blended learning og fjernundervisning. Ambitionen er også i 2015 at være i front i forhold til den digitale udvikling.

TUR Faglæreruddannelser
2014 har igen været et år, hvor TUR har haft blikket rettet mod videreuddannelse og opkvalificering af faglærerne. Her kan vi tydeligt se og mærke hvor meget det rykker ude i klasselokalerne, når lærerne forfiner deres kompetencer og hele tiden er opdaterede. Den indsats vi vil blive ved at prioritere højt: faglæreruddannelsesprogrammet for 2015 er klart med alle de kurser der udbydes, og også i det kommende år vil der blive godskrivning på EU-direktivkurserne.

SPV
Et andet indsatsområde er projektet, Succes På Vejen (SPV). Her vil vi arbejde med at gøre transportuddannelserne attraktive for større, og også gerne nye målgrupper. Det tror vi kan lykkes ved at fortælle de rigtige historier. Og hvem er bedre til det end dem der til dagligt arbejdet i erhvervet? Selvfølgelig transportlærlingene selv. Derfor har vi udvalgt 8 af slagsen, rollemodeller af begge køn og fra hele landet, til at dokumentere deres hverdag som lærling med billeder og filmklip. Vi glæder os til at følge Jennifer fra Svendborg Brakes, Martin Fra Poul Schou og alle de andre ambassadører i det kommende år.

DM i Skills

Vi er knap kommet ind i 2015, før TUR d. 8.-10. januar for første gang deltager ved DM i Skills i Bella Centret i København. Vi glæder os til at møde jer derude, og håber I kigger forbi vores stand hvor vi blandt andet ved hjælp fra to simulator-køretøjer, en ambulance og en håndfuld ambitiøse transportlærlinge, vil teste gæsternes evne til at køre både gaffeltruck og lastbil. Vores deltagelse i Skills bliver forhåbentlig startskuddet til en begivenhed, vi bliver ved at vende tilbage til, som et led i processen med at opgradere vores fokus på branchens image, og samtidig udbrede nyttig viden om vores transportuddannelser.

Vi flytter til Vesterbro
Endelig er vi mange i TUR der glæder os til 1. marts 2015, hvor vi efter planen rykker ind i nye, flotte kontorer i Buen, på Vesterbrogade 6, her i København. Her skal vi sidde i hus med Industriens Uddannelser og flere andre uddannelsessekretariater, og forhåbentlig generere en masse energi og nogle gode rutiner, og få glæde af hinanden i form af værdifuld sparring, og en masse nye input.
Alt i alt en masse spændende indsatser, en række vigtige tiltag og udsigt til nye rammer at udvikle os i.

Glædelig Jul og Godt Nytår ønskes alle vores samarbejdspartnere af TUR.


facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag