MatematikFessor giver lyst til at lære

28. september 2017

TUR Forlag er initiativtager til et pilotprojekt, hvor MatematikFessor er blevet afprøvet på grundforløbet på erhvervsuddannelserne inden for transport.

Pilotprojekt -opkvalificerer -laerlinge -og -giver -succesoplevelser

MatematikFessor.dk er en portal, der giver elever nye måder at få greb om matematikken på. Opgaverne i portalen tilpasser sig den enkelte elevs faglige niveau, og underviseren får et detaljeret overblik over elevens faglige udfordringer og fremskridt. 

På kort tid har arbejdet med MatematikFessor vist, at portalen gav eleverne større tro på egne evner og øget lyst til at arbejde med matematik. TEC er en af de skoler, der har været til at teste MatematikFessor på grundforløbet og de kan se klare fordele ved at indarbejde MatematikFessor i undervisningen:

- Det har været godt at se, at MatematikFessor har været noget, eleverne kan bruge, og at de har haft en succesoplevelse. Med succesoplevelsen er man nærmest halvvejs i mål, for de bliver interesserede i at være til stede og så bliver fastholdelsen potentielt bedre, siger Morten Bo Sørensen, ‎Faglig Pædagogisk leder hos TEC.

God respons fra eleverne
Som led i pilotprojektet blev spørgeskemaer udleveret til eleverne før de startede med at arbejde med portalen, samt midtvejs og afslutningsvis. Spørgeskemaerne spurgte ind til elevernes forhold til matematik, deres motivation og succes med faget.

Undersøgelsen viste med al tydelighed, at eleverne fik meget ud af de få undervisningsgange, hvor MatematikFessor blev benyttet.

- Jeg synes, det er godt, og man lærer faktisk noget. Jeg har lært mere af de her få gange, end jeg har gjort, da jeg gik i folkeskolen, lød et af svarene fra spørgeskemaundersøgelsen.

TEC og EUC Nordvestsjælland er de erhvervsskoler, der i første omgang har været med til at teste konceptet. Der arbejdes nu på i fremtiden at gøre MatematikFessor bredere tilgængeligt på transportuddannelserne.

- TUR  

Læs artiklen: "Pilotprojekt opkvalificerer lærlinge og giver succesoplevelser"

Læs artiklen: "Store perspektiver for undervisningsprojekt"

Læs artiklen: "Med MatematikFessor lærer man faktisk noget"

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag