Nu kan letbaneområdet også bruge AMU-systemet

4. april 2017

Arbejdsmarkedets parter har nedsat et brancheudvalg i TUR, der består af repræsentanter for DI, DE, Dansk Jernbaneforbund og 3F. Hensigten er at få uddannelsesdækket letbaneområdet via offentlig uddannelse.

Letbane

TUR har fået udvirket, at letbaneområdet også kan bruge AMU-systemet. Som på flere andre uddannelsesområder under TUR, knytter der sig særlige vilkår til gennemførelse af uddannelse. Den praktiske gennemførelse af uddannelserne til letbanefører, trafikstyringsmedarbejder m.m. kan kun foregå via letbanevirksomhederne, fordi infrastruktur, kørende materiel, trafikstyringscentre m.m. er ejet eller drevet af disse.

Letbanevirksomhederne har ligeledes ansvaret for lærerkræfternes kompetencer jf. deres godkendelse af uddannelser hos Trafik-, Bolig- og Bygningsstyrelsen. Af bl.a. forsikringsmæssige grunde, er det derfor nødvendigt, at det er ansatte hos letbaneselskaberne, der forestår undervisningen.

Undervisningsministeriet har anerkendt disse problemstillinger. Undervisningsministeriet har meddelt de 2 nu godkendte udbydere, EUC Lillebælt og UCPlus, at man umiddelbart forventer at kunne imødekomme ansøgninger fra udbyderne om at udbyde uddannelserne under særlige vilkår.

TUR: Der skal ansættes og uddannes mange letbaneførere i foråret 2017

I første omgang er det uddannelse af letbaneførere og trafikstyringsmedarbejdere til Aarhus Letbane og operatøren KEOLIS, som kommer til at foregå. TUR forventer, at der i foråret 2017 skal uddannes omkring 75 letbaneførere og 20 trafikstyringsstyringsmedarbejdere. Uddannelserne varer begge 25 dage. 

Driften af Aarhus letbane var forventet at starte i maj 2017, men er nu udsat et par måneder - og KEOLIS er allerede i gang med en ansøgningsrunde. For at komme i betragtning som trafikstyringsmedarbejder, skal man kunne opfylde Trafik-, Bolig- og Bygningsstyrelsens helbredskrav til jernbanepersonale og være minimum 21 år. Som letbanefører skal man endvidere være i besiddelse af kørekort (kategori B eller D) eller være certificeret som lokomotivfører.

For mere info kontakt seniorkonsulent i TUR, Jørgen Jæger, på jj@tur.dk

- TUR

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag