Nye uddannelsesbekendtgørelser inden for EUD er nu klar

6. juli 2017

Der er udstedt 8 nye bekendtgørelser til erhvervsuddannelser inden for transport i april 2017 og nu er de tilhørende uddannelsesordninger også godkendt af UVM.

Nye -uddannelsesbekendtgoerelser -er -udstedt 

Den 4. juli 2017 har TUR fået godkendt 8 nye uddannelsesordninger, som hører til bekendtgørelserne inden for 8 af de 9 EUD-områder, der findes hos TUR. Bekendtgørelserne trådte i kraft 1. juli 2017.

- Det har været en lang og besværlig proces, som vi er glade for at have i hus. Nu kan skolerne endelig kommer videre med deres arbejde med at omforme de beskrevne fag til uddannelsesaktiviteter. I forlængelse af de nye bekendtgørelser arbejder TUR nu på at opdatere de grafiske oversigter og de andre informationsmaterialer, som findes på TURs hjemmeside. Der er ikke tale om de store indholdsmæssige ændringer i de forskellige uddannelser, men især om bedre rammebetingelser specielt for de voksne, siger uddannelseskonsulent i TUR, Jørgen Jæger.

De væsentligste ændringer omhandler:

 1. Længere praktiktid til voksenlærlinge
  Inden for alle uddannelserne er der sket en ændring omkring varigheden af erhvervsuddannelse for voksne; EUV. Baggrunden for denne ændring er, at praktikvirksomhederne og skolerne har haft problemer med at gennemføre fornuftige uddannelsesforløb for EUV-elever uden brancheerfaring, idet varigheden i de nuværende bekendtgørelser har været for kort. Dette er der rettet op på i de nye bekendtgørelser, idet EUV forløb op til faglært niveau generelt er hævet fra 1 år og 3 måneder til 2 år – dog med lidt variation i et par af bekendtgørelserne. Der er her tale om den maksimale varighed, som for EUV-elever med brancheerfaring altid ender med at blive en del kortere.>

 2. Ophævelse af trindeling i vejgods og kran
  Trin 1 og trin 2 i vejgodstransportuddannelsen er blevet lagt sammen. Det betyder, at specialefag nu kan gennemføres tidligt i uddannelsen, når skole og praktikvirksomheder er enige om dette. F.eks. kan relevante flyttetekniske fag gennemføres som noget af det første i uddannelsen inden for speciale flyttechauffør. Tilsvarende er sket inden for kranføreruddannelsen.

 3. GF 2 til voksne uden erfaring
  EUV-elever uden brancheerfaring er ikke længere automatisk fritaget for de 12 ugers erhvervsrettet undervisning på grundforløb 2. Hidtil har elever med anden uddannelse og elever med brancheerfaring været ligestillet, idet de rent teknisk tilhører samme EUV-gruppe i erhvervsuddannelsessystemet. En lang række henvendelser fra skolerne til TUR har vist, at dette ikke har været hensigtsmæssigt. Så det er nu ændret.

De nye bekendtgørelsers titler og numre:

 • Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik nr. 356 udstedt 07.04.2017
 • Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til turistbuschauffør nr. 357 udstedt 07.04.2017
 • Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen nr. 359 udstedt 07.04.2017
 • Bekendtgørelse om lager- og terminaluddannelsen nr. 360 udstedt 07.04.2017
 • Bekendtgørelse om lufthavnsuddannelsen nr. 361 udstedt 07.04.2017
 • Bekendtgørelse om togklargøringsuddannelsen nr. 362 udstedt 07.04.2017  
 • Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til kranfører nr. 363 udstedt 07.04.2017
 • Bekendtgørelse om vejgodstransportuddannelsen nr. 364 udstedt 07.04.2017

 

Hent de nye bekendtgørelser på retsinfo.dk

- TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag