TUR har fået tre fordelsuddannelser med på positivlisten

4. april 2017

Undervisningsministeriet offentliggjorde i januar fordelsuddannelserne for 2017. Ud af de eksisterende 104 erhvervsuddannelser er 33 udvalgt - og tre af dem er transportuddannelser.

TuristbusUdsigt

De tre udvalgte transportuddannelser er:

  • Vejgods
  • Buschauffør i kollektiv trafik
  • Turistbuschauffør

Uddannelser, der kommer til at mangle arbejdskraft, er prioriteret

Fordelsuddannelserne er udpeget efter indstillinger fra de faglige udvalg og ansøgninger fra relevante brancheorganisationer. Fordelsuddannelseskonceptet er en del af trepartsaftalen fra 2016, som har til hensigt at udpege uddannelser, hvor der er høj sikkerhed for praktikplads. Samtidig skabes der også et økonomisk incitament for virksomhederne, da der kan tildeles en mindre bonus på maks. 5000 kr. pr. praktikårselev. Evt. bonus opgøres medio 2018 for de lærlinge, der tages ind i 2017.

Læs hele nyheden fra Undervisningsministeriet her

- TUR

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag