Har du problemer med at læse nyhedsbrevet? Klik her for en web-version.


logo


NYHEDSBREV

LUU Nyhedsbrev

julekugler

 

 - TURs nyhedsbrev til de lokale uddannelsesudvalg

Karenstid på køreprøver – en dårlig idé
Som bekendt, er der kommet et udspil om en ny kørekortbekendtgørelse, som vil betyde at man først kan komme til prøve igen mindst 14 dage efter den ikke beståede prøve. TUR har givet høringssvar, hvor vi på det kraftigste tager afstand fra dette forslag.
Læs mere her

Hvorfor har du valgt en transportuddannelse?
Det er et spørgsmål, som mange gerne vil have svar på. Derfor igangsætter TUR en spørgeskemaundersøgelse, som er rettet mod elever på grundforløb 2.
Læs mere her

Kollektiv afkortning i AMU: Det kan Multitest bruges til
Multitest, som allerede er kendt og brugt i AMU-systemet, kan også anvendes af efteruddannelsesudvalgene til test og afprøvning i forbindelse med kollektiv afkortning i AMU.
Læs mere her

Ildsjæle fra Nordjylland modtager TURs Uddannelsespris 2016
Nordjyske ildsjæle modtager TURs Uddannelsespris 2016 for at have ydet en helt særlig indsats.
Læs mere her

Ambulancebehandleruddannelsen bliver en del af erhvervsuddannelsen til redder
Alt tyder på, at det nu snart lykkes at få ambulancebehandleruddannelsen integreret i redderuddannelsen.
Læs mere her

Gaffeltruck på arabisk
I samarbejde med Vejle Integrationsafdeling har AMU SYD afholdt gaffeltruckkursus for syriske kursister.
Læs mere her

IGU-inspirationsforløb nu tilgængelige på tur.dk
Inspirationsforløb, der knytter sig til den nye IGU-ordning, er netop fremlagt af TURs parter.
Læs mere her

TUR Forlag udbyder nu online bøger på engelsk
Gennem længere tid har branchen efterspurgt engelske kurser og bøger, da flere og flere elever ude på skolerne er tosprogede. Nu kan behovet efterkommes med den engelske online udgave af bogen ”Lastbilmonterede kraner”.
Læs mere her

Togklargøreruddannelsen også repræsenteret som demofag på SKILLS i 2017
Togklargøreruddannelsen bliver det femte fag, der vil blive præsenteret som demofag på SKILLS d.26-28.Januar 2017.
Læs mere her

 

- TUR

 

 

 

 

 

 


Klik her hvis du ikke ønsker at modtage mails fra TUR