”Gaffeltruck B for erfarne førere” - adgang for flere

30. maj 2012

Fremover kan personer med kranførercertifikat A, B, D og E samt personer med teleskoplæssercertifikat A eller B også deltage på "45085 Gaffeltruck B for erfarne førere".

Certifkatuddannelsen "45085 Gaffeltruck B for erfarne førere" med en varighed på 5 dage har hidtil været forbeholdt personer med gaffelstablercertifikat A og personer, der har deltaget på det "almindelige" gaffeltruckcertifikatkursus B på 7 dage, men som ikke har bestået prøven - og hvor underviseren i samråd med deltageren har vurderet, at der var behov for supplerende undervisning. Derudover kan personer med særlig dispensation fra Arbejdstilsynet deltage.

Ud fra et ønske om større fleksibilitet er dette nu ændret, så personer, der har enten kranførercertifikat i en af kategorierne A, B, D, E eller teleskoplæssercertifikat A eller B, ligeledes kan deltage. Adgangen gives, idet det vurderes, at personer med disse certifikater har den nødvendige viden om emner som stabilitet og aflæsning af diagrammer, som er en forudsætning for at kunne deltage i uddannelsen.


- TUR


facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag