Vejledende undervisningsplan for ”Energiøkonomisk kørsel i praktisk rutebilkørsel”

14. november 2012

TUR har udarbejdet en vejledende undervisningsplan for det nye AMU mål "47344 Energiøkonomisk kørsel i praktisk rutebilkørsel".

Uddannelsesmålet er af 1 dags varighed, men chaufførernes aktivitet i forbindelse med uddannelsen strækker sig over mindst 2 uger. Når chaufførernes aktivitet er meget længere end selve AMU målet, så skyldes det, at man inddrager deltagernes daglige kørsel i bybus eller rutebil i selve uddannelsen.

Det er intensionen, at buschaufførerne skal opsamle data fra deres ordinære arbejde og medbringe det til den første ½ dags undervisning, hvor holdet arbejder med det teoretiske pensum omkring energiøkonomisk og defensiv kørsel. Herefter kører chaufførerne mindst en uge, hvor de opsamler nye data omkring deres forbrug af diesel og hele deres kørestil. Undervisningen afsluttes med endnu en ½ dags undervisning, hvor underviseren sammenholder de to datasæt (før og efter uddannelse), som ideelt afspejler en forbedret kørestil.

Efter dette forløb er det op til virksomhederne selv at følge op på forbrug og kørestil, hvilket forhåbentlig kan fastholde og udvikle buschaufførernes kundskaber i energiøkonomisk og defensiv kørsel.

Vejledningen kan hentes i skolernes rum på TURs hjemmeside under "Vejledende pensumoversigter" eller downloades herfra:

> Download "Vejledende undervisningsplan for 47344 energiøkonomisk kørsel I praktisk rutebilkørsel"


- TUR


facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag