Vigtig korrektion til tidligere bragt nyhed om ”Modulisering af uddannelsen Befordring af bevægelseshæmmede”

27. august 2013

TUR ser sig nødsaget til at oplyse om ændringer i forhold til tidligere bragt nyhed om ovenstående.

Rettelserne er markeret med fed i teksten nedenfor.

I forbindelse med indførelsen af begrebet Offentlig Service Trafik (OST) er der netop indført krav om obligatorisk uddannelse til de chauffører, der skal udføre den kørsel. Dette på baggrund af ønske fra trafikselskaberne.

Den offentlige servicetrafik dækker fremover både kørsel med sygdoms- og alderssvækkede kunder, som bliver kørt i mindre biler, og kørsel med fysisk handicappede, hvor de ofte bliver kørt i minibusser med lift. Derfor er det ikke længere nok, at chaufførerne kun gennemfører uddannelsen "Befordring af bevægelseshæmmede". Det skyldes, at uddannelsesbehovet for de to former for kørsler er forskelligt, og derfor har en række trafikselskaber ønsket, at der blev udviklet en modulopdelt uddannelse.

Chauffører i mindre biler
Dermed skal chaufførerne i de mindre biler gennemføre "Introduktion til offentlig servicetrafik", som er på en dag og "Befordring af sygdoms- og alderssvækkede passagerer", som er på to dage. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig certifikatprøve. De chauffører, som har gennemført uddannelsen tilfredsstillende efter faglærerens mening og bestået den afsluttende certifikatprøve, opnår et certifikat, som forventeligt bliver en forudsætning for at køre for trafikselskaberne. Alle godkendte udbydere af de pågældende uddannelser skal gennemføre bedømmelse efter gældende retningslinjer samt afholde de nødvendige prøver, herunder certifikatprøver samt efterfølgende udstede certifikat til de kursister, som består certifikatprøverne.


Chauffører i handicapbusser
Chaufførerne, der kører med handicapbusser, skal have den samme uddannelse, som de, der kører de små køretøjer, men de skal supplere med "Befordring af fysisk handicappede passagerer", som også er på to dage. Den uddannelse afsluttes med både en skriftlig og en praktisk prøve. Ud over den skriftlige prøve skal deltagerne bestå en praktisk prøve i håndtering af kunder i kørestole mv. De chauffører, som har gennemført uddannelsen tilfredsstillende efter faglærerens mening og bestået den afsluttende certifikatprøves to dele, opnår et certifikat, som bliver en forudsætning for at køre for trafikselskaberne.

I dagene den 8. - 9. august i år gennemførte TUR et Erfa-kursus for faglærere på AMU Syd, hvor stort set alle de skoler, som er godkendt til at udstede certifikat, deltog. Konklusionerne fra drøftelserne er nu indarbejdet i både vejledninger, kompendium og skriftlige prøvespørgsmål, og uddannelserne kan nu gennemføres i praksis.

Uddannelsesmål, vejledninger og kompendium kan hentes her:

46941 Befordring af sygdoms- og alderssvækkende passagerer
46943 Befordring af fysisk handicappede passagerer
Vejledning til 46941 Befordring af sygdoms- og aldersvækkede personer
Vejledning til 46943 Befordring af fysisk handicappede passagerer
BAB modul 2 - Passagerer som har behov for hjælp

Spørgsmål i relation til uddannelserne, prøverne og certifikaterne kan stilles til uddannelseskonsulent i TUR Preben Mandrup på pm@tur.dk eller evt. på tlf. 35 87 87 12.

-TUR

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag