Ordblind – en håndbog

30. maj 2013

Hvad er ordblindhed? Hvad kan virksomhederne gøre? Hvad kan skolerne gøre? Disse og mange andre relevante spørgsmål bliver besvaret i en ny håndbog.

I 2012 indledte 3F, ATL, AOF Hvidovre og 3F Kastrup et udviklingsprojekt, som blev støttet af Transportsektorens Uddannelsesfond TSU. Projektets formål var blandt andet at udvikle, beskrive og igangsætte en god praksis for et uddannelsesforløb for ordblinde og samtidig hjælpe chauffører med at fjerne tabuet omkring det at være ordblind og give dem mod på efteruddannelse

Som et resultat af dette projekt er der nu udarbejdet en håndbog, som samler erfaringerne fra projektet. Håndbogen:

  • giver gode råd til virksomheder, medarbejdere, tillidsrepræsentanter, faglige organisationer og skoler.
  • indeholder beskrivelse af uddannelsesmodel og god praksis for et uddannelsesforløb til ordblinde.
  • giver kendskab til de mange hjælpemidler og muligheder, der findes for ordblinde.
  • dokumenterer effekten af projektets indsats, så projektets erfaringer kan komme andre virksomheder og medarbejdere til gode.

- Vi håber, at håndbogen kan være med til at inspirere og hjælpe medarbejdere og kollegaer, der har brug for undervisningen, til at komme i gang, fortæller Lene Rosfort, der er uddannelseskonsulent hos 3F Kastrup.

Download håndbogen - klik her.

Håndbogen findes også som stor PDF fil på 82,3 KB (giver en bedre billedkvalitet) og i papirudgave, som kan rekvireres via Lene Rosfort på mail lene.rosfort@3f.dk.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag