Mere og bedre VEU – hvordan?

17. oktober 2013

Forsøgs- og Udviklingskonference på VEU-området afholdes den 12. december i København.

Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) afholder i samarbejde med Undervisningsministeriet, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL) den årlige forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området. Konferencen finder sted i København torsdag den 12. december 2013.

Undervisningsminister Christine Antorini indleder konferencen med et oplæg om udviklingsperspektiver og politiske forventninger på VEU-området, hvorefter der vil være oplæg, debat og workshops relateret til konferencens tema. Blandt andet deltager repræsentanter for en række transportvirksomheder med indlæg under overskriften " Erfaringer med opkvalificering af ufaglærte til faglærte gennem RKV".

Læs mere om konferencen i programmet og workshopbeskrivelserne, der kan hentes her:

Program

Workshopbeskrivelser

-TUR

 

 

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag