Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører

24. april 2014

TUR har netop fået godkendt et nyt AMU-kursus, der henvender sig til erhvervschauffører både inden for gods- og personbefordringsområdet. 

Kurset "47961 - Energiøkonomisk kørsel for erhvervschauffører" har følgende mål for deltagelse:

  • Deltageren kan opnå reduktion i forbruget af brændstof i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel.
  • Deltageren kan anvende avanceret måleudstyr.
  • Deltageren har kendskab til de miljø- og sundhedsskadelige stoffer og partikler, der udledes gennem motorens udstødning.
  • Deltageren har viden om, hvilke faktorer, herunder tekniske, fysiske, trafikale og vejrmæssige forhold, som har indflydelse på brændstofforbruget

Trafikstyrelsen har desuden godkendt, at kurset benyttes som et led i den lovpligtige efteruddannelse. Se Trafikstyrelsens liste over godkendte kurser - klik her.

For det mest optimale udbytte, anbefaler TUR, at skolerne afholder kurset som opsplittet undervisning med to halve dage således:

  • inden deltagelse på kurset opsamler chaufførerne, igennem en periode, data for energiforbruget i deres daglige kørsel
  • chaufførerne deltager på kursets første halve dag, hvor der undervises i energiøkonomisk- og defensiv kørsel, og chaufførernes egen erfaringer inddrages
  • chaufførerne kører igen i virksomheden i en mellemliggende periode, af mindst en uges varighed
  • på den anden halvdel del af kurset, tager undervisningen udgangspunkt i sammenligning af data fra de to kørselsperioder og chaufførernes erfaringer med defensiv og energiøkonomisk kørsel i øvrigt

Hvis kurset skal tælle med som en dag på lovpligtig efteruddannelse, så skal skolen på tilsvarende datoer afholde kursus yderligere af en dags varighed også som opsplittet undervisning. Det kursus der kombineres med, skal ligeledes være optaget på Trafikstyrelsens liste. Den lovpligtige efteruddannelse på i alt 5 dage kan gennemføres ud fra ovenstående model i kombination med yderligere 3 dage med obligatorisk indhold.

-TUR

 

 

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag