Opbygning og fastholdelse af transportfaglige uddannelsesmiljøer

3. april 2014

Analyse fra TUR sætter fokus på, hvordan uddannelsesinstitutionerne inden for transportuddannelserne opbygger og fastholder stærke faglige uddannelsesmiljøer.

Med fokus på de gode erfaringer har Mærsk Nielsen HR på vegne af TUR gennemført en analyse af uddannelsesinsitutionernes arbejde med at udvikle stærke faglige uddannelsesmiljøer. Dette med henblik på at få belyst og beskrevet de gode eksempler på, hvordan uddannelsesinstitutionerne kvalitetsudvikler arbejdsmarkedsuddannelserne, så disse eksempler og gode erfaringer kan spredes mellem skolerne.

viskvalitet.dk, udviklingsaktiviteter og pædagogisk uddannelse
Analyserapporten byder blandt andet på resultater af deltagerevalueringer i viskvalitet.dk. Derudover er der fokus på, hvordan skolerne bidrager til faglærernes faglige kompetenceudvikling gennem såvel interne som eksterne procedurer og udviklingskativiteter. Der er fokus på faglærernes pædagogiske uddannelse, på didaktik i TUR's faglærerkurser samt på udarbejdelse af undervisningsplaner og undervisningsmaterialer.

Analysen baserer sig blandt andet på interviews med repræsentanter fra 13 forskellige skoler. Interviewene er blevet suppleret med informationssøgning i relation til analysens temaer. På baggrund af de indsamlede data er der blevet udarbejdet en analyserapport, som kan downloades nedenfor.

Opbygning og fastholdelse af transportfaglige uddannelsesmiljøer

-TUR

 

 

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag