Garantikursus: Køreteknik og ny teknologi

20. august 2014

’Køreteknik og ny teknologi’ er blot et af flere garantikurser inden for vejgodstransportsområdet.

Kurset er målrettet chauffører, der hovedsageligt varetager operative opgaver, administrative medarbejdere med primært opgaver inden for ordremodtagelse og planlægning, mellemledere som f.eks. kørselsforvaltere og planlæggere samt selvstændige vognmænd. Kurset giver dig indsigt i 
teori om kørselsdynamik og nye teknologiers mekaniske/fysiske muligheder og begrænsninger. Du bliver ligeledes i stand til at reagere hensigtsmæssigt i vanskelige og pludseligt opståede situationer og anvende korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik.

Flere garantikurser inden for transportområdet
Dette AMU-kursus er garanteret mod aflysning, hvis bare én person har meldt sig på holdet. Denne garanti gælder også en række andre kurser inden for transportområdet. De kan alle søges frem via amukurs.dk.

For tilmelding
Gå direkte til kurset ’Køreteknik og ny teknologi’, hvor du nemt kan tilmelde dig kurset.

Eller klik ind på amukurs.dk og find kurset ved at søge på kursustitel eller det 5-cifrede kursusnummer - 43962. Her kan du læse mere om kurset, på hvilke skoler det afholdes samt kursustidspunkt.

-TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag