Konference om innovativ undervisning inden for vejgodstransport

21. august 2014

Kom og få inspiration til, hvordan du som faglærer kan tilrettelægge undervisningen på en innovativ måde, der kan øge deltagernes motivation til at få et godt udbytte af undervisningen. 

Gladmandmedpakke

TUR har gennemført et projekt, der har sat fokus på innovation i arbejdsmarkedsuddannelserne. På baggrund heraf er der udarbejdet et idékatalog med idéer, metoder og forslag til, hvordan uddannelserne kan gennemføres mere innovativt. 

Idékataloget bygger bl.a. på idéer fra en gruppe faglærere, der underviser på de lovpligtige EU-Efteruddannelser. Netop disse arbejdsmarkedsuddannelser kræver noget ekstra af faglærerne, fordi en del af deltagerne møder med en ringe motivation til at få et godt udbytte af undervisningen. 

På konferencen vil du blive præsenteret for nogle af de metoder, der kan anvendes i tilrettelæggelsen af en mere innovativ undervisning inden for vejgodstransport. 

Målgruppen for konferencen er faglærere, der arbejder inden for vejgodstransport, samt andre faglærere, der søger inspiration til at undervise mere innovativt. Konferencen er tilrettelagt af TUR i samarbejde med Lizzie Mærsk Nielsen fra konsulentvirksomheden Mærsk Nielsen HR.

Tid og sted
Konferencen afholdes torsdag den 2. oktober kl. 10-14 (kaffe fra kl. 9.30) på AMU-Fyn i Odense.
Adressen er: C. F. Tietgens Boulevard 27, 5220 Odense SØ
 
Tilmelding
Der er ingen deltagerbetaling. Der er ingen kørselsgodtgørelse eller anden økonomisk kompensation til deltagere.
 
Tilmelding til konferencen skal ske til Ellen Ellehammer på ee@tur.dk senest den 29. august. Oplys navn, e-mailadresse og telefonnummer på deltageren/deltagerne.

-TUR

 

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag