Til godkendte udbydere af farligt gods chaufførkurser (ADR-kurser)

18. december 2014

Justitsministeriet har i henhold til færdselslovens § 124 i bekendtgjort, at gebyret for udstedelse af ADR-beviser vil udgøre 260 kr. i 2015.

farligt gods

Som en konsekvens af ændringen af gebyret for udstedelse af ADR-bevis pr. 1. januar 2015, revideres den standardtekst, som skal anvendes til kursusudbyders skriftlige underretning af kursister om proceduren for bevisudstedelse.

Notatet vedr. underretning af kursister om proceduren for udstedelse af ADR-bevis fra Beredskabsstyrelsen kan downloades via dette link - klik her.

-TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag