Deltagelse i relevant efteruddannelse

5. februar 2014

En lang række af TURs faglærerkurser indgår nu som gældende relevant efteruddannelse i henhold til Trafikstyrelsens krav om efteruddannelse af undervisere i chaufførspecifikke emner.

I februar 2013 trådte Trafikstyrelsens nye bekendtgørelse (nr. 177 af 25. februar 2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport) i kraft. Den nye bekendtgørelse indebærer blandt andet skærpede krav til undervisernes uddannelse, idet undervisere i chaufførspecifikke emner fremover skal deltage i relevant efteruddannelse i mindst 3 dage hvert andet år blandt emnerne i direktivets bilag 1.

Følgende af TURs faglærerkurser kan nu i henhold til Trafikstyrelsen godskrives:

 • Digitalt kontrolapparat og køre-hviletider for nye og erfarne (2.1) - godskrives for 2 dage.
 • Planlægning af studietur - godskrives for 1 dag.
 • Busfaglærerne udfører Studieturen til Brüssel - godskrives for 1 dag.
 • Studietur til Europa-Parlamentet samt Antwerpen Havn - godskrives for 0,5 dag.
 • Arbejdsmiljø for Gods og Bus (3.1) - godskrives for 2 dage.
 • Chaufførkonferencen 2014 - godskrives for 0,5 dag.
 • Lastsikring (1.4) - godskrives for 2,5 dage.
 • Kende reglerne for passagerbefordring (2.3) - godskrives for 0,5 dag.
 • Køreteknik, distraktion, opmærksomhed - godskrives for 2 dage.
 • Direktivet 1.1, 1.2, 1.3 for Gods og Bus - Køretøjets teknik mv. - godskrives for 1 dag.
 • Grundlæggende kvalifikation Gods - godskrives for 1 dag.
 • Energirigtig kørsel, bus og taxi (47344 + 47366) - godskrives for 0,5 dag.
 • Opdatering af digitalt kontrolapparat og køre-hviletider - godskrives for 0,5 dag.
 • Defensiv kørsel, aggression og mørkekørsel - godskrives for 1 dag.
 • ERFA Bus - godskrives for 0,5 dag.


Læs mere om TUR Faglæreruddannelser - klik her.

-TUR

 

 

 


facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag