Revision af 11 mål inden for vejgodstransport

28. februar 2014

TUR har revideret 11 uddannelsesmål i forbindelse med, at Justitsministeriet og Trafikstyrelsen har fået nye bekendtgørelser. Målene har fået nyt numre, men de har alle bevaret den oprindelige titel.

I februar 2013 trådte en ny bekendtgørelse fra Trafikstyrelsen i kraft (BEK nr. 177 af 25/02/2013 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport). På denne baggrund har TUR revideret en række AMU-mål, hvilket hovedsageligt indeholder konsekvensrettelser af nummer og navn på de nye bekendtgørelser. Desuden indeholder de pågældende bekendtgørelser nogle ændringer, som har betydning for gennemførelsen af undervisningen. 

De vigtigste ændringer kan fremhæves som følgende:

  • at der er fortaget et tilpasning af førstehjælpsundervisningen, som følge af ændringer hos Dansk Førstehjælpsråd. Idet der nu også undervises i hjertestarter, er der ændret i indhold, titel og varighed i førstehjælpsmodulerne. I mål, som indeholder Lovpligtig efteruddannelse, undervises der i modulet Førstehjælp ved hjertestop. Varigheden er 4 klokketimer svarende til 5,5 lektion jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse. I mål som indeholder Grundlæggende kvalifikationsuddannelse, undervises der i  Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/MC/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop.  Varigheden er 8 klokketimer svarende til 11 lektioner jf. Trafikstyrelsens bekendtgørelse.
  • at der er stilles nye krav faglærernes kvalifikationer/uddannelse
  • at der er indført udvidelse af kravet om lektionsplanen, som nu skal omfatte hele uddannelsesforløbet
  • at det er præciseret, at de individuelle køretimer først må påbegyndes efter den 9. kørelektion til kørekortet.
  • at de individuelle køretimer skal gennemføres med en varieret blæsning
  • at uddannelsescentret fremover skal opbevare en kopi af chaufførens kørekort i mindst 2 år
  • at der er kommet en præcisering af kravene til lastbiler og busser, der anvendes til individuelle køretimer


I forbindelse med revisionen, er bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis og beskrivelse af målgruppe beskrevet mere ensartet, og der er foretaget en revision af de målspecifikke spørgsmål i "Vis kvalitet".

Uddannelsesplaner fra Dansk Førstehjælpsråd
Download her følgende uddannelsesplaner fra Dansk Førstehjælpsråd:

Uddannelsesplan Førstehjælp ved hjertestop

Uddannelsesplan Samlet uddannelse Færdselsrelateret førstehjælp til bil/MC/traktor inkl. uddannelsen Førstehjælp ved hjertestop


De nye mål:

47848 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. Del 24-01-2014                                 
47849 EU-Efteruddannelse for godschauffører 05-02-2014
47850 EU-Efteruddannelse for renovationschauffører 24-01-2014
47851 EU-Efteruddannelse for tanktransportchauffører 24-01-2014
47852 EU-Efteruddannelse for dyretransportchauffører 24-01-2014
47853 EU-Efteruddannelse for flyttechauffører 04-02-2014
47854 Godstransport med lastbil 24-01-2014
47855 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil 24-01-2014
47856 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil 24-01-2014
47857 Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan. 24-01-2014
47861 Vejgodstransport for buschauffører 24-01-2014

Mål der nedlægges:
40703 EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig. Del 30-06-2014
40704 EU-Efteruddannelse for godschauffører 30-06-2014
40705 EU-Efteruddannelse for renovationschauffører 30-06-2014
40708 EU-Efteruddannelse for tanktransportchauffører 30-06-2014
40710 EU-Efteruddannelse for dyretransportchauffører 30-06-2014
40711 EU-Efteruddannelse for flyttechauffører 30-06-2014
40900 Godstransport med lastbil 30-06-2014
42808 Intensiv grundlæggende kval.uddannelse - lastbil 30-06-2014
42846 Grundlæggende kvalifikationsuddannelse - lastbil 30-06-2014
42832 Godstransport med lastbil samt grundl. kval.uddan. 30-06-2014
47466 Vejgodstransport for buschauffører 30-06-2014


-TUR
 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag