Invitation til deltagelse i spørgeskemaundersøgelse om IKV

30. juni 2014

Transporterhvervets Uddannelser ønsker indblik i erfaringerne med anvendelse af IKV i AMU inden for TURs uddannelsesområder.

IKV i AMU har eksisteret siden 2007, men det er endnu ikke udbredt til alle uddannelsesområder og skoler. Der er desuden analyser, der viser, at IKV i AMU langt fra altid gennemføres i overensstemmelse med hensigterne.

TUR ønsker et øget fokus på planlægning og gennemførelse af IKV i AMU, der kan bidrage til, at flere voksne deltager i målrettet efteruddannelse inden for AMU. Samtidig kan IKV i AMU bidrage til, at flere voksne efterfølgende også kan finde motivationen til at deltage i en erhvervsuddannelse gennem deltagelse i GVU.

Om undersøgelsen
TUR ønsker derfor via en spørgeskemaundersøgelse at opsamle erfaringerne med anvendelse af IKV i AMU inden for TURs uddannelsesområder. Undersøgelsen gennemføres af konsulenter fra Mærsk Nielsen HR. På baggrund af spørgeskemaundersøgelsens resultater vil der blive gennemført telefoninterview med skoler/uddannelsesområder, der har gode erfaringer med IKV i AMU, ligesom der vil blive gennemført fokusgruppeinterview med udvalgte skoler og efteruddannelsesområder.

Derefter vil der blive udarbejdet en praktisk vejledning til IKV i AMU inden for transportuddannelserne. Den vil bl.a. indeholde beskrivelse af metoder til planlægning og gennemførelse af IKV i AMU, casebeskrivelser og gode idéer fra de skoler og uddannelsesområder, der har gode erfaringer med IKV i AMU.

Analysens resultater vil blive præsenteret på en konference for faglærere, uddannelses- og virksomhedskonsulenter samt ledere fra skolerne.

Besvarelse af spørgeskemaet
Det er i besvarelsen af spørgeskemaet vigtigt at være opmærksom på, at der udelukkende er fokus på individuelle kompetencevurderinger i relation til AMU – og altså ikke kompetencevurderinger i relation til GVU.

Undervejs i undersøgelsen vil man blive spurgt om følgende:

  • Antallet af IKV i AMU-forløb på skolen inden for TURs område.
  • Skolens IKV i AMU-forløb fordelt på TURs fælles kompetencebeskrivelser.

Det er derfor praktisk, hvis man undersøger disse forhold, inden man går i gang med besvarelsen af spørgeskemaet.

Der er sidste frist for deltagelse mandag den 14. juli.

For link til undersøgelsen - klik her.

-TUR

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag