Nyt udviklingsprojekt

24. juni 2014

Undervisningsministeret har gennem den Tværgående Udviklingspulje (TUP) givet 13,5 millioner kroner til fem udviklingsprojekter, der skal give større fleksibiliet og synliggøre styrkerne i AMU.

Overskriften på et af de fem projekter er 'Vælg til med AMU', som er en forlængelse af 'Oplev AMU' og dermed en videreudvikling af amukurs.dk.

Formålet med projektet er at udvikle en række IT-værktøjer, der kan motivere virksomheder og kursister til at deltage i et uddannelsesforløb. Disse værktøjer giver bl.a. mulighed for via amukurs.dk at lave et skræddersyet inspirationshæfte til både virksomheder og medarbejdere. Funktionen 'Min profil' på amukurs.dk vil yderligere blive udbygget - her får kursisterne mulighed for at se deres kursers sammenhæng i et større uddannelsesforløb, og de får samtidig mulighed for at tilføje kompetencer opnået uden for AMU og erhvervsuddannelsessystemet. Derudover vil der på 'Min profil' blive mulighed for et internt kompetencematch mellem virksomheder og medarbejdere.

Bag projektet står Industriens Uddannelser, mens TUR deltager som samarbejdspartner. Det gælder ligeledes Uddannelsesnævnet og Snedkernes Uddannelser. Samtidig indgår AMU Syd, EUD Syd og TUC DEKRA som samarbejdsskoler. 

Læs mere om TUP 14 - klik her.

-TUR

 

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag