Styrket indsats for at skabe praktikpladser

15. maj 2014

Regeringen afsætter 95 millioner kroner i 2014-2015 til initiativer, der skal bidrage med omkring 1.000 ekstra praktikpladser i Danmark om året i perioden.

Som en del af initiativerne i ”Vækstpakke 2014” vil regeringen invitere arbejdsmarkedets parter til drøftelser af en række konkrete forslag, der kan give omkring 1.000 ekstra praktikpladser om året de næste to år. Det handler blandt andet om en forsøgsordning, der giver virksomhederne mulighed for at uddanne skolepraktikelever fra praktikcentre i op til tre måneder, hvor virksomheden ikke skal betale elevløn, hvis virksomheden bagefter indgår uddannelsesaftale med eleven.

Samtidig ønsker regeringen at styrke det praktikpladsopsøgende arbejde i 2014-2015 med:

  • Mulighed for ansættelse af ekstra praktikkonsulenter på praktikpladscentrene
  • En markedsføringskampagne målrettet virksomheder, der ikke tidligere har haft elever
  • Startpakke og hotline for nye virksomheder
  • En forsøgsordning med hjælp til helt små virksomheder

Læs mere på uvm.dk – Regeringen styrker indsatsen for at skabe praktikpladser.

-TUR 

 

 

 

 

 

 

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag