NAV 2013 - problemløsningsdag

25. november 2014

Efter en række henvendelser fra faglærere og uddannelseschefer fra flere forskellige skoler i LTF-konsortiet er det blevet besluttet at invitere til en problemløsningsdag med fokus på implementeringen af Navision NAV 2013.

Lager

Meget tyder på flere skoler endnu oplever udfordringer i forhold til at kunne undervise ved brug af NAV 2013. På andre skoler fungerer det uden nævneværdige problemer. Derfor inviteres alle interesserede nu til en dag, hvor problemstillingerne kan blive samlet sammen, og hvor løsningsforslag kan blive forberedt og formidlet hurtigt og effektivt. Her skal der gives svar på spørgsmål og udveksles erfaringer

Til at svare på spørgsmål, løse problemer mv. deltager følgende på mødet:

Faglærer Gitte Hansen og systemadministrator Steffen Steffensen (begge fra AMU Syd), Jens Uggerhøj (Samkon) samt eventuelt en repræsentant fra Lyngsoe Systems.

For at gøre dagen så konstruktiv som muligt, bedes I:

1. tilmelde jer som anvist nedenfor
2. beskrive præcist hvilke(t) spørgsmål I ønsker besvaret, og sender det senest onsdag den 10. december til uddannelseskonsulent i TUR Leif Michael Larsen
3. koordinere punkt 1 og 2 ovenfor med jeres kolleger på skolen – herunder it-ansvarlige (uanset om de er ansat på skolen eller fra ekstern virksomhed)

Problemløsningsdagen afholdes tirsdag den 16. december kl. 9.00 – ca. 15.00 hos AMU Syd i Kolding.

Det er gratis at deltage, men det kræver tilmelding senest den 12. december (af hensyn til forplejning mv.). Det sker på mail til Leif Michael Larsen: lml@tur.dk.

-TUR

 

 

 

 

 


 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag